نوجوان 17 ساله از داخل خودرو هدف قرار گرفته است

10:53
بر اساس روزنامه آفتون بلادت نوجوان 17 ساله ای که دیشب در اسکیلستونا به قتل رسید از داخل یک خودرو مورد هدف قرار گرفته است.
پلیس می کوید ما مشغول انجام تحقیقات اولیه هستیم. شب گذشته در Nyköping نیز قتلی انجام گرفته ولی هنوز دلائلی دال بر وجود ارتباط بین این دو قتل در دست نیست.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial