نگهداری اسلحه غیرمجاز توسط عضو هیئت منصفه SD

10:55
یکی از اعضای هیئت منصفه دادگاه که به عنوان نماینده حزب SD یا Sverigedemokraterna در دادگاه حاضر می شد به جرم نگهداری اسلحه غیرمجاز از نوع فاحش آن دستگیر شد.
بر اساس گزارش روزنامه داگنس نیهتر حداقل یک اسلحه غیرمجاز در منزل این فرد پیدا شده است.
اکنون این عضو هیئت منصفه توسط دادگاهی که خود وی در آنجا کار میکرده دستگیر شده است و به همین دلیل دادگاه ویژه ای به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial