واقعا چه مدت ویروس کورونا زنده می ماند؟

11:30

دانشمندان آمریکایی تحقیقاتی را در مورد مدت زمان زنده ماندن ویروس کورونا انجام داده اند.
نتیجه تحقیقات این دانشمندان نشان می‌دهد که مدت عمر ویروس بستگی به این دارد که ویروس بر روی چه سطحی قرار گیرد.
این ویروس اگر بر روی پلاستیک و یا فلز قرار گیرد می‌تواند حداقل به مدت سه روز زنده بماند ولی اگر روی کارتن یا کاغذ قرار گیرد فقط تا ۲۴ ساعت می‌تواند زنده بماند.
بر روی اجسام مسی این ویروس پس از ۴ ساعت قدرت سرایت خود را از دست می دهد.
ویروس هایی که پس از سرفه و عطسه در هوا پخش می شوند می‌توانند تا سه ساعت بعد مسری باشند ولی حتی پس از گذشت یکساعت نیمی از ویروس ها غیرفعال شده اند.
برومند – راهنما

Hur smittsamt det nya coronaviruset är beror bland annat på vilket material det landar på. Det konstaterar amerikanska forskare i en ny studie, skriver Reuters.
På plast och stål överlever viruset i minst tre dagar, medan det bara klarar sig 24 timmar på kartong och pappmaterial. På kopparytor tar det blott fyra timmar innan coronaviruset förlorar sin smittsamhet.
Vid hosta och nysningar kan viruset smitta i upp till tre timmar, men efter drygt en timme har hälften av viruspartiklarna blivit inaktiva.

Ny studie visar hur länge viruset är smittsamt
https://omni.se/a/wPQl3d

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial