ورود روزانه حدود ۱۰۰۰ مسافر مستعد كرونا به ايران

بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد مسافران ورودی از چين به تهران، در‌صورتی‌كه دمای بدن آنها عادی باشد، به حال خود رها می‌شوند. اين موضوع زمانی نگران‌كننده است كه بدانيم دوره‌ی نهفتگی ويروس كرونا بين ۳ تا ۱۴ روز است.

Antal visningar : 94
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial