وزارت دادگستری آمریکا برای جان بولتون بر سر کتابش پرونده تشکیل داد

9:39

تحقیقات درباره احتمال افشای اسرار محرمانه دولتی در کتاب جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهوری‌ آمریکا، شروع شده است. کتاب مورد بحث، درباره خاطرات آقای بولتون از دوره کاری‌اش در کاخ سفید است.

وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای برای تحقیق درباره کتاب «اتاق حوادث» باز کرده است.

آقای بولتون اتهام‌های وارد شده به خود را رد می‌کند.

https://www.bbc.com/persian/world-54172422

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial