ولیعهد سابق ایران رضا پهلوی امروز اعلام کرد که به عقیده وی چند ماهی بیشتر به سقوط رژیم ایران نمانده است.

22:47

رضا پهلوی در واشنگتن، محل اقامت فعلی خود اعلام داشت تظاهرات چند روزه اخیر و وضعیت کشور ماه های پایانی سلطنت پهلوی را تداعی می کند. وضعیتی که در نهایت در سال ۱۹۷۹ منجر به سقوط نظام سلطنتی در کشور شد.
وی همچنین از کشورهای غربی تقاضا کرد که با رژیم ایران وارد مذاکره و گفتگو نشوند. وی گفت از مدت ها پیش همه میدانند که این رژیم یک رژیم نرمال نیست و تغییری نیز نخواهد کرد.

https://omni.se/a/Adgd05

Antal visningar : 375
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial