ویروس کرونا؛ احتمال مرگ چقدر است؟

11:02

باور فعلی پژوهشگران این است که از هر هزار نفری که به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند، بین پنج تا چهل نفر جان خود را از دست می‌دهند. دقیقترین تخمین ۹ نفر در هر هزار نفر است – حدود یک درصد.

اما عوامل دیگری نیز دخیل است: سن، جنس، وضعیت سلامت و البته نظام خدمات درمانی محل زندگیتان.

یافتن نرخ مرگ‌ومیر چقدر مشکل است؟

در حد یک پروژه دکترا. حتی شمردن موارد نیز کار راحتی نیست.

بیشتر موارد ابتلا به بیشتر ویروس‌ها کشف‌نشده باقی می‌مانند، چرا که خیلی از کسانی که علائم خفیفی دارند هرگز به پزشک مراجعه نمی‌کنند.

ما شاهد تفاوت نرخ مرگ‌ومیر در سراسر دنیا بوده‌ایم، اما خیلی بعید است که این تفاوت به خاطر وجود نسخه‌های متفاوت ویروس در نقاط مختلف باشد.

تحقیقاتی که در امپریال کالج لندن صورت گرفته است نشان می‌دهد که این تفاوت ناشی از برتری بعضی از کشور در یافتن موارد خفیفتر آلودگی به ویروس است.

لذا عدم کشف تمامی موارد ابتلا باعث می‌شود تا نرخ مرگ‌ومیر بیش از حد زیاد تخمین زده شود. اما احتمال کم تخمین زدن نرخ مرگ‌ومیر نیز وجود دارد.

https://www.bbc.com/persian/science-51697970

Antal visningar : 61
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial