پرسنل سفارت سوئد در تهران افزایش خواهد یافت.

10:15

پس از جریان سقوط هواپیمای اوکراین در ایران وزیر امور خارجه سوئد آن لیند دیروز اعلام کرد تعداد پرسنل سفارت سوئد در تهران افزایش خواهد یافت.
دلیل این امر کشته شدن ۱۷ نفر از اتباع سوئد در جریان این حادثه می‌باشد که بر میزان فشار کاری بر این سفارتخانه خواهد افزود.

https://omni.se/a/RR2LAa

Antal visningar : 936
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial