پرش عالی – راست تو دیوار

با یک پرش عالی ۱۲۱ متری شروع کرد غافل از این که سرعت زیاد وی قابل کنترل نیست. پس از این پرش این پرنده اسلواکی با دیوار تبلیغاتی پایان پیست تصادم کرد. صحنه را میتوانید در این فیلم کوتاه ببینید.
برومند – راهنما
فیلم

Nika Kriznar slog till med ett fint hopp på 121 meter i Lillehammer.
Men slovenskan hade inte räknat med vad som hände sen.
Backhopparen brakade rakt in reklamskyltarna

https://svt.se/sport/vintersport/har-brakar-backhopparen-rakt-in-i-reklamskyltarna

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial