پس از لغو پروازهای مستقیم بین ایران و سوئد بین دو تا سه هزار سوئدی در ایران بدون امکان بازگشت به سوئد

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial