پلیس امنیت نروژ اطلاع داد که فعالیت دو ایرانی شاغل در مرکز علوم و فناوری نروژ را به حالت تعلیق درآورده است.

14:32

علت این امر دعوت دو محقق ایرانی از ایران می باشد. این دو محقق ایرانی بدون داشتن مجوزهای لازم امکان ورود به آزمایشگاه های پیشرفته این مرکز را پیدا کرده اند.
هنوز معلوم نیست چه اطلاعاتی در اختیار محققین ایرانی قرار داده شده است.
این احتمال می‌رود که قصد این افراد دسترسی به سیستم مکانیک نانو باشد. سیستمی که از آن می‌توان به منظور تولید سلاح هسته ای استفاده نمود.
نام و مشخصات این دو نفر و میهمانان ایرانی آنان هنوز اعلام نگردیده است.
این خبر تکمیل خواهد شد.
برومند – راهنما

https://www.nrk.no/trondelag/ntnu-begynte-a-mistenke-de-to-siktede-forskerne-allerede-for-ett-ar-siden-1.14869687

Antal visningar : 1,407
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial