پلیس در منزل یک پزشک ۱۴۰ عدد گیاه کانابیس کشف کرد.

11:56

بر اساس گزارش رادیوی سوئد این پزشک از این گیاهان در منزل خود در Bohuslän نگهداری میکرده است.
این کشف سال گذشته صورت گرفته است.
این پزشک در تابستان گذشته و علیرغم ادعای این امر که این گیاهان به وی تعلق نداشته به جرم دارا بودن مواد مخدر به یکسال و نیم زندان محکوم گردیده است.
اکنون امکان دارد این پزشک از اجازه پرداختن به کار طبابت نیز محروم شود.

https://omni.se/a/K32wKe

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial