پیشنهاد حزب مودرات: اخراج از سوئد بدون حکم دادگاه

12:01
حزب مودرات سوئد در بسته پیشنهادی خود به منظور کاهش جرائم مرتبط با گروه های بزهکاری سازمان یافته اعلام کرد که کسانی که با گروه های بزهکار همکاری می نمایند و تابع کشور دیگری هستند بدون نیاز به حکم دادگاه سریعا از سوئد اخراج شوند.
سخنگوی حزب مودرات در زمینه مسائل قضایی Johan Forssell می گوید این بسته پیشنهادی قوی ترین بسته ای است که در این زمینه به مجلس سوئد جهت تصویب ارائه شده است.
وی می گوید به این ترتیب امکان اخراج بسیاری از کسانی که به عنوان تهدیدی برای جامعه سوئد محسوب می شوند به وجود می آید. به این ترتیب ما میتوانیم قبل از آنکه این افراد تبدیل به تهدیدی جدی برای جامعه سوئد شوند آنان را اخراج نماییم.
در حال حاضر بر اساس قانون موجود فقط کسانی که از لحاظ تروریسم و جاسوسی مظنون شناخته شوند امکان اخراج بدون محکومیت در دادگاه وجود دارد.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial