چرا القاعده در سوریه ساکت است؟

09:37

حدود دو ماه است که هیچ صدایی از یک گروه وابسته به القاعده در سوریه شنیده نشده است و سرنوشت این سازمان در این کشور نامعلوم است.

نام این گروه حراس الدین است که رهبرانش بین روزهای ۱۷ و ۲۶ ژوئن توسط گروه قدرتمندتر هیات تحریر شام بازداشت شدند و پایگاه‌های این گروه نیز بسته شد. بعضی از مقامات ارشد این گروه نیز در آن دوره در حمله‌های پهپادی آمریکا کشته شدند.

این اتفاقات بعد از این رخ داد که حراس الدین از ائتلافی جدید بین نیروهای جهادی خبر داد که رقیب ائتلاف فعلی به رهبری هیات تحریر شام محسوب می‌شد.

https://www.bbc.com/persian/world-features-54004344

Antal visningar : 28

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial