چرا کویت فشارهای آمریکا را نادیده گرفته و با عادی‌ سازی روابط با اسرائیل مخالف است؟

با وجود افزایش تمایل کشورهای عرب حاشه خلیج فارس به اسرائیل، کویت همچنان بر موضع خود مبنی بر مشروط کردن عادی‌سازی روابط به یافتن راه‌حلی منصفانه برای فلسطینی‌ها پافشاری می‌کند.این منطقه در دو سال گذشته شاهد قدم‌های رسمی و مخفی به سوی اسرائیل بوده است که نهایتا روز ۱۳ اوت امسال به عادی‌سازی روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل با وساطت آمریکا منجر شد.این توافق بی‌سابقه در خلیج فارس با حمایت مشخص بحرین و عمان همراه بود و سکوت قطر و عربستان سعودی.

Antal visningar : 39

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial