چهارشنبه شب در منطقه شیستا در شمال استکهلم یک مرد بیست ساله از ناحیه پا توسط شلیک گلوله مجروح شد.

11:47


این مرد‌ بیست ساله موفق شد خود را به بیمارستان برساند. بنا بر گزارش پلیس هنوز کسی در ارتباط با این امر دستگیر نشده است.

https://omni.se/a/mRnbGq

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial