چگونه از ماسک استفاده کنیم؟

11:38

باید بین ماسک محافظ دهان و ماسک تنفسی تفاوت قائل شد.
این را Karin Tegmark Wisell از سازمان بهداشت و سلامتی سوئد می گوید.
به عقیده وی نیازی به خرید ماسک مخصوص تنفس نیست بلکه این نوع ماسک بیشتر برای کسانی است که با بیماران سر و کار دارند.
ماسک محافظ دهان بیشتر به کار حفاظت از اطرافیان می آید در حالیکه ماسک تنفسی برای محافظت از خود به کار برده می شود.
اگر مایلید از ماسک تنفسی استفاده کنید باید نکاتی را مورد توجه قرار دهید. در صورت استفاده ناصحیح از ماسک حتی ممکن است امکان مبتلا شدن به بیماری را بالا ببرید.
برای پی بردن به تفاوت بین این دو نوع ماسک و نحوه استفاده صحیح فیلم بالا را ببینید.
برومند – راهنما
فیلم

Det är skillnad på andningsskydd och munskydd. Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten, tycker inte att man skall köpa andningsskydd då de behövs inom vården.

Munskydd kan användas för att minska risken att smitta sin omgivning. Om man ändå har ett andningsskydd är det viktigt med rätt handhavande för att skyddet skall hjälpa. Det är möjligt att till och med öka risken för smitta om man använder skyddet fel.

Se videon för att förstå skillnaderna mellan skydden och hur man använder dessa.

https://svt.se/nyheter/inrikes/experten-forklarar-sa-anvander-du-munskydd-och-andningsskydd-mot-corona

Antal visningar : 1,460
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial