کاهش جرائم در ماه آگوست

12:38
بر اساس گزارش سازمان جلوگیری از جرائم میزان جرائم در ماه آگوست امسال در مقایسه با آگوست سال گذشته 3% کاهش نشان می دهد. در ماه های مارس، آپریل و مای نیز این کاهش به چشم می خورد ولی در ماه های یونی و یولی این آمار افزایش داشته است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial