کاهش سرقت از منازل

10:59

در سایه کورونا تعداد سرقت از منازل به نصف تقلیل یافته است. در استکهلم به طور متوسط در هفته ۱۵۰ مورد سرقت از منازل گزارش می شود که در هفته گذشته این رقم به ۶۸ مورد رسیده است.
در سطح کشور نیز تعداد اینگونه جرائم از ۳۷۰ به ۲۵۴ مورد کاهش یافته است.
دلیل این امر می‌تواند این باشد که در این روزها به دلیل ویروس تعداد بیشتری در خانه می مانند.
همچنین دلیل دیگر را می‌توان در بسته شدن مرزها و کاهش تردد گروه های بزهکار سازمان یافته که از کشورهای دیگر برای سرقت به سوئد می آیند جستجو نمود.

برومند – راهنما

Antalet anmälda bostadsinbrott i Stockholm har halverats efter coronautbrottet, rapporterar Ekot. I snitt anmäls 150 inbrott men förra veckan var siffran så låg som 68.
Även på riksnivå är trenden tydlig – från snittet 370 anmälda till 254 förra veckan. En av orsakerna tros vara att folk är hemma mer vilket försvårar inbrotten.
– Det kan också vara så att internationella ligor, som står för en hel del av de här brotten, nu har svårare att röra sig mellan europeiska länder, säger Stockholmspolisens analytiker Sven Granath till radion.

Anmälda bostadsinbrott har halverats i viruskrisen
https://omni.se/a/8mABkr

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial