کاهش مواد مخدر در استکهلم

12:58

بر اساس گزارش گمرک قاچاق مواد مخدر به استکهلم کاهش داشته است در حالیکه در سایر نقاط کشور افزایش نشان می دهد.
 
در طول ماه مارس تا سپتامبر امسال کمتر از یک کیلو کوکایین در استکهلم ضبط شده است در حالیکه این رقم در طول دوره مشابه در سال گذشته 12.4 کیلوگرم بوده است.
 
یکی از دلائل این امر میتواند کاهش ترافیک هوایی و دریایی بین کشورها باشد.
 
Antal visningar : 115
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial