کاهش هزینه سهم کارفرما

17:50
حزب سنتر اعلام کرد: هزینه سهم کارفرما در صورت استخدام جوانان بین 19 تا 23 سال از سال آینده به میزان 9 میلیارد کرون سالانه، کاهش پیدا خواهد کرد.
وی گفت: “این امر بسیار مهمی است که جوانان بتوانند جذب بازار کار شوند وگرنه این امر می تواند عواقب بسیار خطرناکی برای فرد داشته باشد”.
این کاهش که مجموعا 18 میلیارد کرون برای دولت هزینه خواهد داشت موقت خواهد بود و به مدت دو سال اعمال خواهد شد.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial