کدامیک به فینال راه خواهند یافت؟

11:52

فینال ملودی فستیوال در هفتم مارس خواهد بود ولی امشب در اسکیلستونا مشخص خواهد چه کسانی به فینال راه خواهند یافت.
در جریان برنامه امشب ۸ شرکت کننده شانس خود را برای حضور در فینال در تاریخ ۷ مارس آزمایش خواهند کرد.
گزارشگر Rebecca Haimi برای شما از شانس رقبا در پیشی گرفتن از یکدیگر می گوید.
برومند – راهنما
فیلم

Final i Melodifestivalen avgörs nästa vecka, men först är det andra chansen i Eskilstuna på lördag. Åtta artister duellera mot varandra i hopp om att knipa en plats i finalen den 7:e mars. SVT:s reporter Rebecca Haimi berättar vilka artister som hon tror kommer gå vidare i Andra chansen, och vilka som åker ut.

https://svt.se/kultur/svt-s-reporter-tippar-de-gar-vidare-i-andra-chansen

Antal visningar : 73
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial