کرونا؛ دولت بریتانیا چگونه می‌‌خواهد مانع دست زدن شما به صورتتان شود؟

در بریتانیا از مردم خواسته شده است که با ارتقای سطح بهداشت شخصی به تلاش‌ها برای محدود کردن شیوع ویروس کرونا کمک کنند. اما دولت چطور می‌خواهد این خواسته را عملی کند؟

به صورتتان دست نزنید.

به نظر می‌رسد که افراد مختلف به طور میانگین ساعتی ۲۰ بار به صورت خود دست می‌زنند، اما مراجع رسمی به منظور سرعت نگرفتن روند شیوع از مردم خواسته‌اند تا دست از این کار بردارند.

اما کنار گذاشتن چنین عادتی، آن هم بعد از یک عمر، کار راحتی نیست.

برای همین دولت بریتانیا دارد از “تئوری تلنگر” استفاده می‌کند، شاخه‌ای از اقتصاد که طراحی شده است تا با راحت‌تر، عادی‌تر و مشخص‌تر کردن “کار درست” شما را به انجام آن ترغیب کند.

تیم بینش رفتاری دولت مسئول ارائه مشاوره به هیات وزیران است و چندین ایده به منظور کاهش میزان دست زدن به صورت ارائه کرده است.

مثلا می‌توانید از دوستان، اقوام یا همکاران خود بخواهید که هر وقت دیدند که نزدیک است صورت خود را بمالید، داد بزنند “صورت”.

یا دست به سینه بنشینید و بازوهایتان را بگیرید تا دست‌هایتان یک وقت ناخودآگاه به طرف صورتتان نروند.

توصیه دیگر جایگزین کردن این عادت با کاری دیگر است، مثل ضرب گرفتن با انگشتان روی پا یا بازی کردن با یک جسم جایگزین، مثل توپ.

سینتیا مک‌وی، رئیس سابق دانشکده روانشناسی دانشگاه کالدونین گلاسگو، می‌گوید “حتی نگرانی بابت چیزی مثل ویروس کرونا هم باعث نمی‌شود که شما به صورتتان دست نزنید، چرا که عادتی بسیار قوی است. بنا بر گزارش‌ها، هستند کسانی که از روی نگرانی ماسک صورت استفاده می‌کنند، اما آن را بر می‌دارند تا بتوانند دماغشان را بمالند.”

https://www.bbc.com/persian/magazine-51963256

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial