کرونا؛ ربات‌هایی که با پرتو فرابنفش به شکار ویروس می‌روند

10:19

صدای ربات: “لطفا اتاق را برای ضد عفونی ترک کرده، در را هم ببندید.”

سیمون الیس، معاون (مدیر ارشد) شرکت “یو وی دی رباتز” هنگامی که عملکرد ربات را به من نشان می‌دهد می‌گوید :”این ربات چینی هم حرف می‌زند”.

از پشت شیشه شاهد فعالیت یک ربات خودکار هستیم که در یک اتاق بیمارستان شبیه سازی شده، به دنبال میکروب می‌گردد تا با پرتو فرابنفش آنها را از بین ببرد.

پر جول نیلسون، مدیر عامل این شرکت می‌گوید: “شرکت‌مان با سرعت زیادی رشد می‌کرد ولی ویروس کرونا سفارش برای این ربات را بشدت بالا برده. کامیون‌ها ربات به چین، بخصوص به ووهان فرستاده شده و فروش در سایر کشورهای آسیا و اروپا بالا رفته. ایتالیا درخواست خرید زیادی داده. آنها در شرایط وخیمی هستند و البته ما هم می‌خواهیم بهشان کمک کنیم” .

https://www.bbc.com/persian/science-51999420

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial