کرونا در اروپا؛ بستن کلیه مرزهای توافقنامه شنگن در دستور کار کمیسیون اروپا

12:57

کمیسیون اروپا قصد دارد تا تمامی سفرهای غیرضروری در حوزه شنگن را در این قاره و برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ممنوع کند.

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که وی روز سه شنبه این درخواست را از رهبران اتحادیه اروپا خواهد کرد.

خانم فن درلاین گفت که “سفر کمتر یعنی ما می توانیم بهتر این ویروس را کنترل کنیم”.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز پیشتر گفته بود که مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به روی مسافران بسته خواهد شد.

وی روز دوشنبه در یک پیام تلویزیونی گفت: “به طور مشخص تمام سفرها بین کشورها غیراروپایی و اروپایی متوقف می شود”.

https://www.bbc.com/persian/world-51922794

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial