کرونا و اتحادیه اروپا؛ تلاش برای توقف ‘تکروی’ کشورهای عضو

12:55

کمیسیون اتحادیه اروپا در تلاش است تا با طرح‌های چشمگیر علمی و با بهره برداری از امکانات مالی خود جلو تکروی‌های کشورهای عضو را به خاطر مبارزه با بیماری کرونا بگیرد. به ویژه که اگر این تکروی‌های بعضا به حق پاره‌ای از کشورها ادامه پیدا کند می‌تواند در استحکام و همبستگی کشورهای عضو و نهایتا ادامه حیات اتحادیه به طور جدی خلل وارد کند.

اروپا قدرت اقتصادی خود را بی چون و چرا حفظ خواهد کرد

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا از هرگونه تکروی دامنه‌دار میان کشورهای عضو در رابطه با گسترش بیماری کرونا جلوگیری کند و با توجه به اینکه در برخی موارد کشورها به خاطر توانائی‌های بهتر حق دارند نخست به وضع در کشور خود برسند، ولی به طور عمومی این امر می‌تواند آینده اتحادیه را به مخاطره اندازد.

خانم فن درلاین در یک اجلاس پارلمان اروپا گفت “درست در زمانی که کشورهای اروپا می‌بایستی بطور جدی برای همدیگر کار کنند، بنا را بر تکروی گذاشته‌اند و نخست فقط به خود فکر کردند.”

https://www.bbc.com/persian/world-52127586

Antal visningar : 248
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial