کشف جسد در Järna

19:49

امروز بعد از ظهر جسد یک مرد در Järna در جنوب استکهلم توسط پلیس کشف شد.
پلیس تحقیقات خود را تحت عنوان قتل آغاز و فردی را در این رابطه دستگیر نموده است.

برومند – راهنما

https://omni.se/a/pL5d0G

Antal visningar : 547
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial