کشف سه مورد جدید ویروس در نروژ

13:09

سه مورد جدید بیماری در نروژ گزارش شده است. دو مورد در اسلو و یک مورد در Bærum.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت نروژ بیماری هیچکدام از آنان از نوع حاد آن نیست.
بر اساس گزارش این سازمان دو نفر از این سه نفر در جریان سرایت ویروس در ایتالیا به این ویروس آلوده شده اند و نفر سوم پس از تشدید سرایت ویروس در ایران ولی هنوز مشخص نشده که آیا این افراد به این کشورها سفری هم داشته اند یا خیر.
برومند – راهنما

GLOBALA SPRIDNINGEN Två personer i Oslo och en i Bærum har bekräftats smittade av det nya coronaviruset, rapporterar norska medier.
”Ingen av dem är allvarligt sjuka”, skriver norska Folkhälsoinstitutet FHI i ett pressmeddelande.
Enligt FHI har två av personerna smittats via spridningen i Italien och den tredje via spridningen i Iran, men det är oklart om de besökt länderna.

Tre nya fall bekräftade i Norge – inte allvarligt sjuka
https://omni.se/a/Jo4e7m

Antal visningar : 483
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial