کشف موارد جدید ویروس در سوئد

10:16

بر اساس آخرین اخبار پنج مورد جدید از ویروس کورونا در سوئد مشاهده شده است.
سه نفر پس از مسافرت به خارج از کشور و دو نفر در داخل سوئد به این ویروس آلوده شده اند.
از این پنج مورد سه مورد در غرب سوئد، بک مورد در اوپسالا و یک مورد در استکهلم بوده است.
از سه مورد مشاهده در غرب سوئد دو مورد با فرد اول در تماس بوده اند. این فرد فعلا در بیمارستان Sahlgrenska در یوتوبوری بستری است و طی سفری به شمال ایتالیا آلوده شده است.
مورد اوپسالا پس از سفری به آلمان علائم این بیماری را نشان داده و در حال حاضر بستری است.
مورد استکهلم در ایران به این ویروس آلوده شده و فعلا در بخش امراض عفونی بیمارستان کارولینسکا بستری است. ‏Per Folli پزشک متخصص در اینمورد می گوید اکنون ما باید طبق دستورالعمل های صادره عمل نماییم.
بیماران باید از مراقبت های پزشکی برخوردار شوند در عین حالی که ما باید افراد دیگری را که احتمالا با این افراد تماس داشته اند را پیگیری و شناسایی نماییم. وی اضافه می‌کند باید به این مساله توجه داشته باشیم که فرد بیمار در استکهلم، نه در استکهلم بلکه در سفر خارج از کشور به این ویروس آلوده شده است.
در مجموع در سوئد جمعا ۷ مورد آلودگی به این ویروس مشاهده شده است.
Britta Björkholm از سازمان بهداشت سوئد می گوید احتمال مشاهده موارد بیشتر در سوئد چه از طریق تماس مستقیم با فرد بیمار و چه به صورت غیرمستقیم وجود دارد ولی باید توجه داشت که فعلا از سرایت عمومی در جامعه فاصله زیادی داریم.
برومند – راهنما

Fem nya fall av corona har bekräftats i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten under torsdagskvällen. Tre personer har smittats efter utlandsresor, två har smittats i Sverige.
De fem nya fallen utgörs av tre personer i Västra Götaland, en person i Region Uppsala och en person i Region Stockholm, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Två av personerna i Västra Götaland har haft nära kontakt med den person som tidigare påvisats smittad under onsdagen och som nu vårdas på Sahlgrenska sjukhus. Den tredje personen i Västra Götaland har smittats under en resa i norra Italien.

En person i Uppsala har smittats under en resa i Tyskland. Patienten sökte vård i Sverige efter symptom på en luftvägsinfektion. Den personen får nu vård.

”Genomför smittspårning”
En person i Region Stockholm smittades under en resa i Iran och vårdas nu isolerat på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik.

– Nu arbetar vi enligt våra rutiner. Patienten får vård och vi genomför smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med. Det är viktigt att betona att det vi nu fått bekräftat är ett fall av en person som smittats utanför Sverige och inte här i Stockholm, säger Per Follin, Smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm i ett pressmeddelande.

Totalt rör det sig nu om sju bekräftade fall av corona i Sverige.

Hög risk att fler fall upptäcks
Folkhälsomyndigheten bedömer nu att risken för att fler personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands är hög.

– Det var väntat att vi skulle få nya fall av smitta i Sverige Hittills har alla fall av covid-19 koppling till resande, direkt eller indirekt via nära kontakt med en smittad person och vi ser i nuläget inte någon allmän smittspridning ute i samhället, säger Britta Björkholm, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsta-bekraftade-coronafall-i-uppsala

Antal visningar : 2,352
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial