کشف مورد جدید ویروس در استکهلم

12:10

پس از کشف یک مورد جدید ویروس کورونا در استکهلم فرد بیمار در کارولینسکا بستری شد.
این چهارمین مورد کشف ویروس در استکهلم می باشد.
تا کنون حدود ۱۴۰ نفر از کسانیکه در ارتباط با این فرد بوده اند مورد آزمایش قرار گرفته اند. Elda Sparrelid سرپزشک منطقه استکهلم می‌گوید جای نگرانی نیست. ما میدانیم در اینگونه موارد چه تدابیری باید اندیشیده شود.
برومند – راهنما

SMITTAN I SVERIGE Ytterligare ett fall av coronaviruset har bekräftats i Stockholm, rapporterar TV4 Nyheterna. Patienten vårdas på Karolinska sjukhuset.
Det är det fjärde bekräftade fallet i Stockholm och 13 totalt i Sverige.
I ett pressmeddelande uppger Region Stockholm att smittspårning just nu pågår för att hitta personer som den smittade kan ha varit i kontakt med.
Totalt har 140 personer testat för det nya viruset i Region Stockholm.
– Vi är förberedda på den här situationen. Inom sjukvården är vi vana att hantera smittsamma sjukdomar, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Nytt bekräftat fall av coronaviruset i Stockholm
https://omni.se/a/y3roLA

Antal visningar : 2,851
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial