گزارش یک پرستار از ایران: خارج از کنترل

تا کنون حداقل ۱۸۰۰ نفر در ایران بر اثر کورونا جان سپرده اند. طبق گزارش روزنامه پزشکی نروژی VG که با یک پرستار در ایران مصاحبه نموده است وضعیت به هیچوجه تحت کنترل نیست.
این پرستار می گوید در محل کار من بیشتر کسانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند می میرند.
سازمان بهداشت جهانی WHO قبلا اعلام کرده بود که از تعداد واقعی مبتلایان و میزان مرگ و میر در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.
این سازمان قبلا اعلام کرده بود که گمان می رود تعداد اعلام شده توسط دولت در حقیقت یک پنجم آمار واقعی مرگ و میر بر اثر ویروس در ایران باشد.

برومند – راهنما

Minst 1 800 coronasmittade personer har dött i Iran och enligt sjukvårdspersonal norska tidningen VG pratat med är situationen utom kontroll.
– De flesta coronasmittade som hamnar på intensivvårdsavdelningen där jag jobbar dör, säger en sjuksköterska till VG.
WHO har tidigare larmat om att mörkertalet är stort och att de officiella siffrorna i Iran endast är runt en femtedel av det verkliga antalet döda.

Sjuksköterska i Iran: Smittan är utom kontroll
https://omni.se/a/MR81rJ

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial