گوگل مپ شدت شیوع بیماری در نقاط مختلف جهان را نشان می دهد

10:56

از این هفته گوگل مپ خدمت جدیدی را به کاربران خود ارائه خواهد داد بدین مفهوم که کاربران میتوانند بر روی نقشه گوگل مناطقی را که شیوع بیماری در آنجا شدت دارد را تشخیص دهند.
این مناطق بر اساس رنگ مشخص خواهند شد و در سراسر جهان قابل استفاده خواهد بود.
گوگل مپ اطلاعات خود را از مراکز مختلف جمع آوری خواهد کرد و رنگ هشداردهنده بر اساس آمار بیماری در هر صدهزار نفر مشخص خواهد گردید.
انتظار می رود این کاربرد جدید از این هفته در دسترس کاربران قرار گیرد.
Antal visningar : 97
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial