یافت جسد نیمه جان یک مرد در اوسترمالم

09:53
مردی که دیشب توسط عابرین به صورت نیمه جان در منطقه اوسترمالم در استکهلم پیدا شده بود در بیمارستان درگذشت.
پرونده ای تحت عنوان قتل در اینمورد تشکیل شده است.
منطقه اطراف کشف جسد توسط پلیس جهت انجام تحقیقات تکنیکی محصور گشته است.
هویت این مرد هنوز تشخیص داده نشده است.
Antal visningar : 546
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial