یافت جسد یک مرد در یک آپارتمان در Täby

11:10

پس از یافت جسد یک مرد در یک آپارتمان در Täby در شمال استکهلم پلیس تحقیقاتی را در این زمینه آغاز نمود و یک زن در این ارتباط دستگیر شده است.
پلیس اعلام کرد دلیل مرگ هنوز روشن نشده است و به همین دلیل تحقیقاتی تحت عنوان قتل در این زمینه آغاز شده است.
جسد دارای جراحاتی است که می تواند توسط یک چاقو ایجاد شده باشد.
متهم هر گونه دخالت در این ماجرا را انکار کرده است.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial