یکی از بهترین موزیکهای Yasmin با زیرنویس فارسی

من هر روز مشروب میخورم انقدر میخورم تا بتونم فراموشت کنم.
…سعی‌ می‌کنم تا اونجا که بتونم بخوابم که به تو فکر نکنم.
لعنت به این دنیا
که محکومم توش زندگی‌ کنم و به خاطر گناه دوست داشتن تو مجازات بشم.
لعنت به تو
دست از سرم بردار
بدون تو زندگی‌ ندارم
و این گناه تو است
شب و روزم فرقی‌ ندارند
چون که در هر دو حالت تنها هستم
آه خدای من
کمکم کن این عشق رو تو قلب خودم بکشم
خدای مقدس نجاتم بده

تنها به زندگی‌ ادامه میدهم.
دیگر قدرتی‌ برای جنگیدن [برای بدست آوردن تو] ندارم
فکر می‌کردم عشق تو درمان درد‌هایم خواهد بود
ولی‌ عشق تو درد منو عمیقتر و دردناکتر کرد
برای همیشه ترکت کردم عزیزم
ولی‌ فراموش نکن که من فقط بخاطر تو زنده ام
این آهنگ که برای تو خواندم را برای همیشه به تو تقدیم می‌کنم
تا وقتی‌ که مرگم فرا برسه
۲
برای همیشه ترکت کردم عزیزم
ولی‌ فراموش نکن که من فقط بخاطر تو زنده ام
این آهنگ که برای تو خواندم را برای همیشه به تو تقدیم می‌کنم
تا وقتی‌ که مرگم فرا برسه

Antal visningar : 49
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial