یک دختر نوجوان و دو مرد به جرم تجاوز به کودک محاکمه خواهند شد

17:28

یک دختر نوجوان به اتفاق یک مرد 25 ساله و یک مرد 40 ساله به جرم تجاوز به یک کودک محاکمه خواهند شد. این اتفاق در Blekinge و در بهار گذشته اتفاق افتاده است.
این دختر که در زمان وقوع جرم 16 ساله بوده است به جرم تجاوز و کمک به دو نفر دیگر در شش مورد تجاوز محاکمه خواهد شد. وی در این رابطه به عنوان قواد عمل نموده و این کودک را مجبور به روسپیگری نموده است.
هر یک از مردان به جرم سه مورد تجاوز مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
این دختر 16 ساله همچنین به جرم گرفتن فیلم از صحنه تجاوز نیز محاکمه خواهد شد.
Antal visningar : 80
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial