۶۰۰۰ مسافر محبوس در کشتی توریستی

15:55

بر اساس گزارش رویترز بیش از ۶۰۰۰ مسافر در یک کشتی تفریحی توریستی در ایتالیا محبوس گشته اند و هیچیک از مسافرین و یا خدمه کشتی حق ترک کشتی را ندارند. همچنین کسی نیز حق ورود به کشتی را ندارد.
علت این امر این است که در این کشتی دو نفر چینی که مشکوک به ابتلا به ویروس کورونا می باشند حضور دارند.
این دو مسافر در تاریخ ۲۵ ژانویه وارد این کشتی گردیده اند.
برومند – راهنما

Fler än 6 000 turister är fast på ett kryssningsfartyg i Italien, rapporterar Reuters. Ingen släpps på eller av eftersom två kinesiska passagerare misstänks vara smittade av coronaviruset.
Fartyget Costa Smeralda hade besökt Marseille, Barcelona och Palma de Mallorca innan det anlände till Civitavecchia norr om Rom där det nu ligger.
De två turisterna anlände till Italien den 25 januari och gick ombord på kryssningsfartyget samma dag. De fick senare symptom som feber och andningssvårigheter.

Virusskräck på fartyg: 6 000 turister sitter fast
https://omni.se/a/naJJkm

Antal visningar : 1,787
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial