3500 تن از پناهجویان – آواره در یونان

13:00

با بروز آتش سوزی در یک کمپ پناهندگی در یونان در موریا در یونان حداقل 3500 تن از ساکنین این کمپ سرپناه خود را از دست داده اند.
بر اساس گزارشات تمامی این کمپ در آتش سوزی از بین رفته است. تعداد کمی از پناهجویان موقتا در یک کشتی اسکان داده شده اند ولی بسیاری از پناهندگان نمیدانند به کجا باید پناه ببرند.
محمود پناهجوی افغان در حالیکه کنار جاده نشسته است از خبرنگار می پرسد حالا ما چکار کنیم؟ کجا برویم؟
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial