سقوط شدید بورس آسیا

زمان خبر 11:05AM

پس از حمله دیشب ایران تمامی شاخص های بورس آسیا صبح چهارشنبه عقب نشست.
وال استریت سه شنبه شب با رقمی زیر صفر بسته شد ولی به نظر می‌رسد چهارشنبه عقب نشینی بیشتری داشته باشد.
ساعت پنج و بیست دقیقه صبح چهارشنبه به وقت سوئد شاخص بورس آسیا به شرح ذیل گزارش شده است.

Nikkei: −1,24%
 Shanghai: −0,6%
 Shenzhen: −0,1%
 Hongkong: −0,8%
 Kospi: −0,8%

https://omni.se/a/9vLwkd

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial