Information

به اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد بزرگترین تشکل دموکراتیک ایرانیان در خارج از کشور خوش آمدید

سوئد کشور تشکلات و سازمان‌ها است. گروهی که تشکل ندارد راه به جایی نمی‌برد!

اتحادیه سراسری با گردهم آمدن داوطلبانه ده ها انجمن ایرانی از سراسر سوئد به وجود آمده و از

سال 1994 کار خود را به طور رسمی آغاز کرده است. آمار دفتر مرکزی اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

نشان می دهد که تا دسامبر 2011 تعداد 60 انجمن ایرانی از 10 شهر سوئد عضو اتحادیه سراسری بوده اند،

بر این اساس تعداد کل اعضای اتحادیه سراسری در این سال بالغ بر 3811 نفر می شود. اتحادیه سراسری

ایرانیان مقیم سوئد از طرف دولت سوئد به عنوان اتحادیه ای رسمی مورد تائید قرار گرفته و اتحادیه آموزشی

کارگران سوئد (ABF)، تئاتر سراسری سوئد (Riksteatern)، ارگان همکاری اتحادیه های سراسری

مهاجرین (SIOS)، مرکز مبارزه با راسیسم (Centrum mot Rasism)، عضو رسمی این اتحادیه می باشند.

از جمله وظایف اصلی اتحادیه سراسری تلاش برای حفظ ویژه گی های فرهنگی و دفاع از حقوق اجتماعی

ایرانیان، بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر است. بیائید به خاطر آینده خود و فرزندانمان با عضویت در

اتحادیه سراسری بکوشیم این حداقل را به عنوان مردمی آگاه به منافع خود مشترکاٌ عملی سازیم. تشکلات

سراسری در سوئد از یک سری حقوق اجتماعی برخوردار می‌باشند و وظایف خاصی را در دستور کار

خود دارند. انجمن سراسری مستـأجرین، انجمن سراسری بازنشستگان، انجمن سراسری زنان، انجمن

سراسری هنرمندان تئاتر و … در سوئد هر کدام به یک گروه خاصی از مردم اختصاص دارند و در پی احقاق

حقوق و آرمان خود هستند. اقلیت‌های مقیم سوئد نیز از این قاعده جدا نیستند و بسیاری از آنان توانسته‌اند به‌

ایجاد انجمن واحد و سراسری خود اقدام نمایند. به‌ عنوان نمونه‌‌ می توان انجمن های ایتالیایی‌ها، یونانی‌ها،

فنلاندی‌ها، ترک‌ها، کردها، یوگسلاو‌ها، اریتره‌ای‌ها و … را در این زمینه نام برد. پیش از بوجود آمدن

جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم سوئد را بیشتر دانشجویان تشکیل می‌دادند که در شهر‌های بزرگ سوئد

انجمن دانشجویی داشتند و عمدتاً عضو‌ «کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی» بودند. پس از

به وجود آمدن جمهوری اسلامی، سیل مهاجرت ایرانیان به سوئد آغاز شد که تنها دانشجو نبودند و بر مبنای

تمایلات خود در انجمن‌های پراکنده و متضادی گرد آمدند که در عرصه‌های گوناگون سیاست، فرهنگ،

هنر و ورزش … فعالیت می‌کردند. این انجمن‌ها به‌ دلیل اختلافات مذهبی، سیاسی و … نه تنها از نزدیکی

به‌ هم پرهیز می‌کردند، بلکه گاه به مقابله با هم نیز می‌پرداختند و رقابتی ناسالم را دامن می‌زدند.

در اواخر سال ۱۹۹۰ جلسه‌ای در استکهلم تشکیل شد که هدف آن تدارک یک برنامه تلویزیونی به

زبان فارسی برای ایرانیان مقیم سوئد بود. در این جلسه مسئولین چند رادیوی محلی فارسی زبان، مسئول

برنامه تلویزیونی مینیاتور، و چند تن از ایرانیان قدیمی سوئد شرکت داشتند. ضمن بحث، عده‌ای بر این

باور بودند که چون در بین ایرانیان چند دستگی زیاد است، و ایرانیان از یک تشکل واحد و سراسری در

مقابل مقامات سوئد برخوردار نیستند، امکان دستیابی به یک برنامه تلویزیونی همگانی بسیار ضعیف است

و چه بهتر که کوششی برای جمع کردن سایر گروه‌ها به عمل آید و در صورت توافق ابتدا گام‌های ایجاد

یک تشکل سراسری برداشته شود. این نظر مورد توافق جمع قرار گرفت. به اصغر نصرتی که یکی از

شرکت‌کنندگان در جلسه بود مسئولیت داده شد تا با سایر نهادها، انجمن‌ها و مؤسسات ایرانی گفتگو کند و

در صورت تمایل به همکاری، آنان به جلسه گسترده‌تری فراخوانده شوند. تماس با گروه های ایرانی و

تبادل‌نظر با آنان چند ماهی طول کشید. با وجودی که هدف بسیار پسندیده و عالی ارزیابی شده بود، تردیدها

و دشمنی‌ها، مانع اصلی توافق بود. از طرف دیگر بوجود آمدن یک تشکل واحد و سراسری که به‌ گونه‌ای

نمایندگی ایرانیان سراسر سوئد را داشته باشد، با منافع اجتماعی پاره‌ای از عناصر و گروه‌ها که خود را

سراسری می‌دانستند هم‌خوانی نداشت. به همین دلیل عده‌ای از همان گام نخست این کار را امکان‌ناپذیر

می‌دانستند و می‌گفتند مگر می‌شود از شمال تا جنوب سوئد، همه ایرانیان را با همه تفاوت‌های موجود، زیر

یک تشکل چتر گونه جمع نمود؟!

با وجود همه موانع، سرانجام نتیجه گفتگوهای چند ماهه رضایت‌بخش بود و اکثر گروه‌ها، به‌خاطر اهمیت مسئله،

توافق کردند که در جلسه مشترکی جمع شوند و تصمیم واحدی اتخاذ نمایند. در ۱۴ فوریه ۱۹۹۱ نمایندگان ۳۷

گروه ایرانی از استکهلم، شامل انجمن‌های فرهنگی، ورزشی، هنری، سیاسی، زنان، جوانان، رادیوهای

محلی و بنگاه‌های انتشاراتی که در مجموع ۷۰ نفر می‌شدند، در محل انجمن خانه ایران جمع شدند. پس از

چند ساعت تبادل نظر، توافق شد برای تدارک اتحادیه سراسری، کمیته‌ای انتخاب شود که کار را دنبال نماید.

Mobil

08286424

Kontaktinformation

08286424

Location
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial