Information

به انجمن غیر انتفاعی یاری در سوئد خوش آمدید

انجمن یاری حرکتی مردمی و انسان دوستانه برای کمک به کودکان و نوجوانان دانش آموز نیازمند در ایران است.

شعار ما: دانش آموز بیشتر، کودک خیابانی کمتر.

هموطن گرامی!

هر سال هزاران کودک نیازمند کشورمان به دلیل نداشتن امکانات مالی، آموزش را رها می کنند

و برای جستجوی کار راهی خیابان ها می شوند. تعداد کودکانی که در خیابان ها کار و زندگی می کنند

از مرز یک میلیون گذشته است.

بیائید برای پیشگیری از افزایش کودکان خیابانی با انجمن یاری همراه شوید. با روزی 7 (هفت) کرون

می توانید سرپرستی دانش آموز نیازمندی را به عهده بگیرید و با او تماس مستقیم داشته باشید.

انجمن یاری در سال 1999 جهت کمک به کودکان و نوجوانان دانش آموز نیازمند ایران تشکیل شد.

این انجمن یک انجمن غیر انتفاعی، مستقل و غیر سیاسی است و هم اکنون 350 کودک و نوجوان دانش آموز

نیازمند در ایران، کردستان، بلوچستان و استان فارس را تجهیز نموده است. انجمن یاری نخستین انجمن ایرانی

در سوئد می باشد که موفق به دریافت حساب 90 گردیده است و این بدین معنی است که اسناد و کارکرد مالی انجمن

و چگونگی استفاده از کمک های گرد آوری شده از سوی نهاد های مسئول بازرسی و گزارش می گردد.

همچنین گزارش تمامی فعالیت های انجمن یاری از طریق سایت انجمن به آگاهی همگان می رسد.

انجمن یاری امکان پرداخت از طریق اتوژیرو را نیز به وجود آورده است که یاری کنندگان به آسانی و

با اطمینان می توانند به انجمن کمک کنند. برای کمک به کودکان نیازمند در ایران و پیوستن به طرح

اتوژیرو به سایت انجمن به آدرس www.yari.nu مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید. اوخر سال ۱۹۹۸

بحث و گفتگو درباره كودكان خیابانی در روزنامه های ایران به شكل گسترده ای آغاز گشت و بدین شیوه

پدیده ای كه در كشور ما در گذشته به عنوان یك مشكل اجتماعی تلقی نمی شد به یكباره به یك مسئله جدی

تبدیل گشت. كمتر روزنامه ای را می توان یافت كه مقاله ای در مورد كودكان خیابانی چاپ نكرده باشد.

مددكاران اجتماعی، پژوهشگران و جامعه شناسان در میز گردها و سمینارهای گوناگون از زاویه های مختلف

این پدیده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و هر یك تا حد توان راه حل هایی را برای پیشگیری، مهار

و یا حل این مشكل اجتماعی ارائه داده اند. كودكان خیابانی از محرومترین گروه های اجتماعی هستند كه از

ابتدایی ترین حقوق اجتماعی خود بهره مند نیستند. حق برخورداری از تغذیه، پوشاك، بهداشت و سرپناه مناسب،

حق بهره مندی از آموزش و پرورش، زندگی با پدر و مادر، استفاده از اوقات فراغت و در نهایت حق زندگی

انسانی و سالم از آنها سلب شده است. بنابر آخرین برآوردها، سالانه ۶۰۰۰ كودك خانواده خود را ترك می كنند.

همزمان با گسترش این پدیده و افزایش روز افزون كودكان خیابانی تعدادی از سازمانهای دولتی برای مبارزه

با آن دست بكار شدند. از آنجا كه وجود پدیده كودكان خیابانی در هر كشوری در ارتباط با كل سیستم

اجتماعی و سیاسی آن كشور و چگونگی نگرش مسئولان به زمینه های پیدایش چنین پدیده هایی می باشد،

از آغاز پیدا بود كه سازمان های دولتی با توجه به كمبود دانش و شناخت و نداشتن امكانات كافی توان

لازم برای برخورد اصولی با این پدیده اجتماعی را به تنهایی ندارند. از همان آغاز عمومی شدن مشكل

كودكان خیابانی تعداد زیادی از انجمن ها و سازمان های غیر انتفاعی و انسان دوست نیز برای كمك

به نجات كودكان خیابانی از گردابی كه درآن غلتیده بودند دست به كار شدند. با آگاهی یافتن ایرانیان بیرون

از كشور از این پدیده نامیمون در ایران، جنب و جوشی نیز در میان آنان برای یاری به كودكان خیابانی آغاز گشت.

تعدادی به شكل فردی، خانوادگی و تعدادی نیز در ارتباط با سازمان ها و نهادهای فعال در ایران در راه گردآوری

كمك فعال شدند. از ثبت انجمن تا آغاز فعالیت آن چند ماهی به درازا كشیده شد. ابتدا تلاش كردیم از طریق

تماسهای فردی تعداد هر چه بیشرتی را در جریان تشكیل انجمن و هدفهای آن قرار دهیم و پس از كارهای

آغازین با یك فراخوان نخستین مجمع همگانی انجمن در سپتامبر ۲۰۰۰ در شهر اپسالا با شركت نزدیك به ۵۰ نفر

تشكیل شد كه در همان نشست نزدیك به ۳۰ نفر به عنوان عضو نام نویسی كردند. در این مجمع اعضاء هیئت رئیسه

و بازرسان انجمن از میان داوطلبان برگزیده شدند.

Mobil

0851760388

Kontaktinformation

0851760388

Location
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial